5D3 PK D800E

目前戰績
平分秋色中... 除了N家,其他牌的不配稱作相機!? 只有尼控會覺得Nikon比較強!?  
CANON
5D3
Nikon
D800E
PK
人投票
人投票
24
地雷指數
 • 貴就貴在背帶繡的5DIII還有機身上的MARK
  17 %
  18
 • 除了Nikon外其他家商品沒資格稱作相機
  16 %
  17
 • 老機規格又差,又賣得比較貴
  12 %
  13
 • 瀏覽照片時沒有直接放大和縮小的按鍵
  12 %
  13
 • 太重
  12 %
  13
17
地雷指數
 • 太貴了
  19 %
  14
 • Nikon在室內光源下白平衡不好抓
  18 %
  13
 • 連環快拍較遜色(每秒4張)
  15 %
  11
 • 快門按鈕軟,反應慢
  14 %
  10
 • 輕搖相機會有一些聲音有點惱人
  12 %
  9

看所有PK